بهزاد زمانی مقدم

بهزاد زمانی مقدم

بهزاد زمانی مقدم متولد سال 1347 دارای مدرک دکتری ، فیزیک، مهندسی هسته ای،پرتوپزشکی،هامیوپاتی می باشد. وی به درمان ، تدریس و نویسندگی مشغول است.

کتاب های بهزاد زمانی مقدم