آندرئا پترلیک

آندرئا پترلیک

آندره پترلیک حسینوویچ در سال 1966 در زاگرب کرواسی متولد شد. وی در رشته های گرافیک از کلاس پروفسور آنته کودوز، نقاش دانشگاهی در آکادمی هنرهای زیبا در زاگرب فارغ التحصیل شد. از سال 1995 او عضو HDLU (انجمن هنرمندان کرواسی) است.

کتاب های آندرئا پترلیک

خرسی زبل


هاپوی قهرمان


پیشی ملوس