ویکتوریا پارکر

ویکتوریا پارکر

ویکتوریا پارکر در یک شهر ساحلی عجیب و غریب در انگلستان متولد و بزرگ شد، جایی که کارهای زیادی برای بردن داستان های مهیج درباره سرزمین های عجیب و غریب و عشق ممنوع وجود نداشت. وی پس از کسب عناوین مختلف شغلی غیر الهام بخش، تسلیم آن صدای مداوم شد، قلم را روی کاغذ گذاشت و هرگز به عقب نگاه نکرد. ویکتوریا اکنون در حال اجرا در نزدیکی نورتومبرلند با آلفای خود، یک استاد جذاب در ساخت، شاهزاده خانم دیزنی بعدی و بازیگران هزاران نفر در سر او است.

کتاب های ویکتوریا پارکر

دیو و دلبر


سرباز حلبی شجاع


آموزش و شناخت وسایل