کریل هارت

کریل هارت

کاریل هارت (Caryl Hart) کتاب های تصویری و داستان های جوانی می نویسد و عاشق قدم زدن با سگ و نشستن در کافه ها و کتابخانه ها است. وی کارگاه های آموزشی سواد آموزی را برای مدارس و کتابخانه ها اداره می کند.

کتاب های کریل هارت

الفی و دزدان دریایی


الفی و شکار اژدها


الفی و سوپر مارکت باغ وحش


الفی دایناسور می کارد