سید محمد اصغری

سید محمد اصغری

سید محمد اصغری وزیر دادگستری در دولت‌های اول و دوم و سوم بوده‌است. او فرزند حاج سید ابراهیم اصغری بهاری (محدث بصیر) است. وی پیش از آن در دولت رجایی و باهنر، به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده بود. دکتر بهشتی، رئیس وقت قوه قضاییه، او را به رجایی و باهنر برای وزارت دادگستری پیشنهاد کرد. اصغری پس از وزارت دادگستری در دولت میرحسین موسوی، به مجلس شورای اسلامی رفت و در دوره‌های دوم و سوم این مجلس از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد. با پایان یافتن کار مجلس ششم، او از سیاست دوری گرفت و به تدریس در رشته حقوق در دانشگاه تهران پرداخت.

کتاب های سید محمد اصغری

عاشورا


عقل و عرفان