مرتضی عبدی

مرتضی عبدی

مرتضی عبدی متولد سال 1367، نویسنده و منتقد ادبی می باشد.

کتاب های مرتضی عبدی

دختری که از اول انار بود


دربند


هرچه سریعتر به خانه برگرد