آلبرتین سارازان

آلبرتین سارازان

آلبرتین سارازان، زاده ی 17 سپتامبر 1937 و درگذشته ی 10 جولای 1967، نویسنده ی مشهور فرانسوی بود. او از زندگی خود برای نوشتن آثارش الهام می گرفت.سارازان در نوجوانی از زندگی در کنار زوجی سالخورده پا به فرار گذاشت و به پاریس رفت. آلبرتین از بدو ورودش به پاریس مجبور شد تا با تن فروشی روزگار بگذراند. سارازان پس از گذراندن دورانی سخت که در طول آن بارها و بارها به زندان افتاد، به دلیل آشنایی با کتاب زندگی اش دچار تحولی اساسی گشت. او با این حال هنوز مجبور بود بار زندگی گذشته اش را به دوش بکشد. سارازان یک بار به خاطر فرار از زندان از بالای دیوار به پایین پرید و قوزک پایش شکست. او در همین دوران با مشهورترین دزد فرانسه ازدواج کرد. سارازان با چاپ کتاب هایش تازه داشت به شهرت می رسید که در بیست و نه سالگی کلیه هایش از کار افتاد. او مدت کوتاهی بیشتر نتوانست دوام بیاورد و درگذشت.

کتاب های آلبرتین سارازان

قوزک پا