علیرضا صدرالدینی

علیرضا صدرالدینی

علیرضا صدرالدینی کارشناس ارشد الهیات و معارف اسلامی و کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی است و در کارنامه حرفه‌ای صدرالدینی مواردی چون: مسئول خانه فرهنگ ایران در هندوستان، معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد استان تهران، مشاور معاون اداری مالی وزیر در امور استانها، مدرس دانشگاه از سال 1362 و عضو شورای نمایش خانگی و ... دیده می‌شود.

کتاب های علیرضا صدرالدینی

اسلام دین رحمت نه خشونت