پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)

پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)

پايگاه اطلاع‌رسانی سراسری اسلامی (پارسا) به عنوان پيشگام نشر الكترونيكی متون اسلامی و توزيع‌كننده جهانی آثار و تحقيقات اسلامی، توانسته است تا حد زيادی خلاء فقدان يك نظام اطلاع‌رسانی جامع و ثبت شده را برطرف نمايد. در پايگاه پارسا در حال حاضر بيش از سيصد هزار ركورد اطلاعاتي شامل كتاب، مقاله، مجموعه مقاله و پايان‌نامه در موضوعات اسلامي وجود دارد اين اطلاعات به روش جستجوي كلمه‌اي و موضوعي قابل بازيابي است و شامل اطلاعات كتاب‌شناسي، نمايه و چكيده و تصوير روي جلد هر اثر است.

کتاب های پایگاه اطلاع رسانی سراسری اسلامی (پارسا)