فضل الله صلواتی

فضل الله صلواتی

فضل‌الله صلواتی (زاده ۱۳۱۷، اصفهان) نویسنده، پژوهشگر و از نیروهای ملی-مذهبی و زندانی سیاسی دوران پهلوی دوم، نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی است. او در سال های منتهی به انقلاب اسلامی به جرم فعالیت های سیاسی توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. پس از آن، چهار سال به یزد تبعید شد. صلواتی در آنجا از مشاوران آیت الله صدوقی بود. وی از سال ۱۳۶۶ هفته نامه‌ای به نام نوید اصفهان را منتشر می‌کرد که در سال ۱۳۷۷ توقیف شد. وی دارای دکترا در ادبیات عرب و داماد محمدتقی جعفری و استاد دانشگاه اصفهان است. وی از سال ۱۳۷۹ ریاست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران شاخه اصفهان را بر عهده دارد. وی فرزند شیخ حیدرعلی صلواتی و نیز پسر عموی محمود صلواتی است.

کتاب های فضل الله صلواتی

سقوط شاه


تفاسیر و مفسران شیعه