سید رضی شیرازی

سید رضی شیرازی

سید رضی شیرازی، مجتهد، فقیه و فیلسوف و از نوادگان میرزای شیرازی می‌باشد. وی به سال ۱۳۰۷ در نجف اشرف دیده به جهان گشود و تا سی سالگی در همان مکان به تحصیل مراحل علمی، اعم از مقدمات، سطح و خارج فقه و اصول پرداخت. برجسته‌ترین استادان ایشان در نجف بزرگانی همچون والدشان سید محمد حسین شیرازی، جد مادری ایشان محمد کاظم شیرازی و حسین حلی بوده‌اند. ایشان نخستین اجازه اجتهاد را در سالهای جوانی از محمد حسین کاشف الغطاء دریافت کرد. پس از این دوره در تهران رحل اقامت افکند. خارج فقه را به مدت ۷ سال از شیخ محمد تقی آملی درک فیض نمود. کتب فلسفه و عرفان از قبیل شرح منظومه، اشارات، اسفار و شرح فصوص را نزد فلاسفه و فقهای مشهوری چون آقا میرزا مهدی الهی قمشه‌ای، آقا میرزا ابوالحسن شعرانی، سید ابوالحسن رفیعی قزوینی، آقا میرزا احمد آشتیانی، فاضل تونی، میرزا محمد علی حکیم شیرازی و حائری سمنانی فرا گرفت. وی از سال ۱۳۳۸ شمسی تاکنون به تدریس سطوح عالیه خارج فقه، اصول و فلسفه پرداخته است. حاصل این سال‌ها تربیت علمی و اخلاقی شاگردان متعدد و تألیف کتب علمی است.

کتاب های سید رضی شیرازی

زلال حکمت - جلد دوم


زلال حکمت - جلد اول