آرمسترانگ اسپری

آرمسترانگ اسپری

آرمسترانگ ولز اسپری (7 نوامبر 1897 - 26 آوریل 1976) نویسنده و تصویرگر ادبیات کودکان آمریکایی بود. کتاب های او شامل داستان های تاریخی و بیوگرافی است که غالباً در کشتی های قایقرانی قرار دارد و داستان های پسران از پلینزی، آسیا و فرهنگ های بومی آمریکا است. وی بیشتر به خاطر کتاب برنده مدال نیوبری در سال 1941 به نام Call It Courage معروف است.

کتاب های آرمسترانگ اسپری

کریستف کلمب