جمشید جلالی شیجانی

جمشید جلالی شیجانی

دکتر جمشید جلالی شیجانی متولد سال 1353 ، دانشیار تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری می باشد. وی دارای مدرک دکتری تصوف و عرفان اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات است. این دانشیار دانشگاه دارای ۱۲ مقاله علمی-پژوهشی، ۹ مقاله علمی-ترویجی و ۹ مقاله در دانشنامه ها و دایره المعارف هاست و تعداد ۲ عنوان کتاب و دو طرح پژوهشی را در کارنامه خود دارد و تاکنون نیز در سمت‌های مدیر گروه و رئیس اداره پژوهش فعالیت داشته است.

کتاب های جمشید جلالی شیجانی

دریای راز و روشنایی