عبادالله یوسف زاده

عبادالله یوسف زاده

عبادالله یوسف‌زاده متولد سال 1337، کارشناس رسمی استاندارد چرم، نویسنده ایرانی  با حوزه های تخصصی چرم صنعت و تجارت, پوست (فراورده) دباغی و رنگرزی, چرم صنعت و تجارت کنترل کیفی, ... می باشد.

کتاب های عبادالله یوسف زاده

تکمیل چرم