اندرو کاکبورن

اندرو کاکبورن

اندرو کاکبورن  (متولد 7 ژانویه 1947) روزنامه نگار متولد لندن و سردبیر مجله هارپرز است. او در سال 1947 در لندن متولد شد . در کانتی کورک ، ایرلند بزرگ شد. پدر او کلود کاکبرن نویسنده و روزنامه نگار کمونیست بود. کاکبورن در کالج گلنالموند ، پرتشایر و کالج ووستر آکسفورد تحصیل کرده است. 
 

کتاب های اندرو کاکبورن

ارتباط خطرناک