دیوید روزن

دیوید روزن

 دیوید روزن توسط همتایان خود به عنوان یکی از سخت ترین مذاکره کنندگان در ایالات متحده توصیف شده است. روزن در مورد معاملات عمده اختلافات حقوقی بزرگترین شرکتهای جهان مذاکره کرده است. نمایندگی افراد در لیست 400 فوربس از ثروتمندترین آمریکایی ها. و به بسته شدن معاملات املاک و مستغلات تجاری در برخی از محبوب ترین مقاصد کشور کمک کرد. از او اغلب خواسته می شود که در مورد مذاکرات آینده که توسط دیگران اداره می شود، مشورت کند و در صورت احتمال بن بست، به مذاکراتی که در حال انجام است ادامه دهد. مذاکره کنندگان حرفه ای اغلب کارهای روزن را نقل می کنند و خودشان از تاکتیک های روزن برای کمک به طرف هایی که اختلافات ظاهراً غیرقابل حل دارند، کمک می کنند تا آنها را حل کنند.

کتاب های دیوید روزن