سیف الرضا شهابی

سیف الرضا شهابی

دکتر سیف الرضا شهابی متولد  1331 بابل است. او فعال سیاسی پیش از انقلاب و هم بند چهره های معروفی مانند آیت الله رفسنجانی، آیت الله طالقانی و... در زندان های شاه است. او فارغ التحصیل  دانشکده داروسازی دانشگاه تهران و نویسنده چند جلد کتاب است و هم اکنون عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان شهرستان بابل، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بابل و مسئول فنی شرکت پخش هجرت مرکز بابل (مازندران و گلستان) است.

کتاب های سیف الرضا شهابی