حسین شهیدزاده

حسین شهیدزاده

دکتر حسین شهیدزاده متولد سال 1301 در قم و درگذشته سال 1389 ، نویسنده و دیپلمات ایرانی بود. او دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از دانشگاه نوشاتل سوئیس دارد.

کتاب های حسین شهیدزاده

ره آورد روزگار


راه بی بازگشت