لنی برنر

لنی برنر

لنی برنر (متولد 1937) نویسنده تروتسکیست آمریکایی است. در دهه 1960 ، برنر یکی از فعالان برجسته حقوق مدنی و از مخالفان برجسته جنگ ویتنام بود. 

کتاب های لنی برنر

مشت آهنین