ماریا ام دلگادو

ماریا ام دلگادو

پروفسور ماریا ام دلگادو استاد و مدیر تحقیقات در مدرسه گفتاری و درام سلطنتی مرکزی دانشگاه لندن و عضو افتخاری موسسه تحقیقات زبان های مدرن در دانشکده مطالعات پیشرفته دانشگاه لندن است. وی پست هایی را در دانشگاه کوئین مری لندن، دانشگاه متروپولیتن منچستر و دانشگاه هال بر عهده داشته است. او به طور گسترده در زمینه تئاتر و فیلم فراملی منتشر شده است و کار او در زمینه تحقیقات عملی شامل پروژه هایی به عنوان کیوریتور، مترجم و ویراستار، و همچنین بازدید از موقعیت ها، مشاوره و مشاوره با طیف وسیعی از موسسات در اروپا، آمریکای شمالی و جنوبی، استرالیا و هنگ کنگ است.

کتاب های ماریا ام دلگادو