لوئیزا استاول

لوئیزا استاول

لوئیزا استاول (متولد 1978 ، لندن ، انگلستان) لکار خود را با نوشتن کتابهایی با تحقیق دقیق در مورد فضا، مصر باستان، سیاست و علوم آغاز کرد اما سرانجام فقط به جبران مواد کمک کرد. او دوست دارد درباره اژدها، جادوگران، خون آشام ها، جن ها، هیولاها و جهان های موازی بنویسد.

کتاب های لوئیزا استاول

خودت داستان بنویس