بنیامین آبراهموف

بنیامین آبراهموف

بنیامین آبراهاموف در سال 1982 درجه دکترای خود را از دانشگاه تل آویو دریافت کرد. از سال 1995 وی دانشیار الهیات اسلامی و مطالعات قرآنی در دانشگاه بار ایلان ، اسرائیل است.

کتاب های بنیامین آبراهموف

عشق الهی