حامد سهراب زاده

حامد سهراب زاده

حامد سهراب زاده متولد سال 1369، سالهاست در عرصه آموزش کشور فعال است و دوره های علوم ارتباطات را به صورت ویژه ای تدریس کرد و در طول این سال ها چند هزار دانش آموخته داشته است. استاد سهراب زاده مشاور و مدرس مدیران زیادی در کشور بوده و در حوزه های ارتباطات، فن بیان، سخنوری، اصول و فنون مذاکره و توسعه فردی تدریس می کند.

کتاب های حامد سهراب زاده

20 درس برای 20 شدن در سخنرانی


ساختار نطق