امیر مرادی

امیر مرادی

امیر مرادی متولد سال 1368، شاعر و عضو هیئت تحریریه سایت شهرستان ادب است. وی از کودکی و نوجوانی به ادبیات علاقه داشت. وی اولین شعرش را در ۲۱ سالگی سرود. 

کتاب های امیر مرادی

سزاوار


خواب نما