هادی فردین نژاد

هادی فردین نژاد

هادی فردین نژاد متولد 1 خرداد 1360 ، نویسنده و کارآفرین ایرانی است.

کتاب های هادی فردین نژاد

بروکلی کار میلیونر