سید علی لواسانی

سید علی لواسانی

سید علی لواسانی متولد سال 1369 در استان تهران است. وی کارشناسی فقه و حقوق خود را در دانشگاه شهید مطهری اخذ کرده است و با مدرک ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی، فارغ التحصیل شده است.
لواسانی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان «صبح زود» توسط انتشارات شهرستان ادب چاپ کرده است.

کتاب های سید علی لواسانی

صبح زود