سجاد حقیقت شناس

سجاد حقیقت شناس

سجاد حقیقت شناس  متولد سال  1368 در آستانه اشرفیه است. او فارغ التحصیل رشته اقتصادی کشاورزی می باشد.
از سال 1389 از انجمن های ادبی رشت وارد فضای شعر شد . ابتدا با غزل و سپس با توجه به تاثیر گذاری قالب رباعی به صورت حرفه ای به رباعی پرداخت.
مجموعه رباعی های سجاد حقیقت شناس با عنوان " نماندن "، به تارگی توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است.

کتاب های سجاد حقیقت شناس

نماندن