حامد کاظمی

حامد کاظمی

حامد کاظمی متولد ۱۳۶۳ دانش آموخته رشته های بیوتکنولوژی و زیست شناسی سلولی و مولکولی از دانشگاه های تربیت مدرس و خوارزمی است. بطور حرفه ای به کار ترجمه می پردازد.سوابق شغلی وی :مترجم ، استودیوی دوبلاژ ، ترجمه ی از روی فیلم-مترجم و کارشناس تولید محتوا ، سفرهای کهکشانی -مترجم، مسئول محتوا و روابط بین الملل ، کنسرسیوم آروکو -مترجم و تحلیلگر محتوا ، دانش پارسیان و مترجم و ویراستار ، انتشارات چشمه ، از دی ۱۳۸۹

کتاب های حامد کاظمی

خلع شدگان


۳۲,۰۰۰ تومان