فربد طهرانی

فربد طهرانی

فربد طهرانی متولد سال 1358 ، عضو هیات مدیره هلدینگ آموزشی یک باور، موسس مجموعه آموزشی بسازیم و همچنین مدیر گروه شرکت‌های آراد می باشد.

کتاب های فربد طهرانی

کپسول مذاکره