حمیدرضا بشیری

حمیدرضا بشیری

حمیدرضا بشیری متولد سال 1368 ، مدیرعامل شرکت نیوساد، تولیدکننده و وارد کننده فرش های چمن مصنوعی است. حوزه کاری حمیدرضا بشیری درباره کامپیوتر ،شیمی رنگ،روانشناسی،صنعت آموزش،بازارو غیره بوده است و همیشه جز کاسبان و فروشندگان موفق بوده و هست اما همیشه به آموزش عشق و علاقه ای بیشتر دارد و چند سالی است که حتی به طور رایگان به افراد واجد شرایط آموزش میدهد و از این کار هم بسیار لذت میبرد 

کتاب های حمیدرضا بشیری