مریم کرباسی

مریم کرباسی

‌مریم کرباسی نجف آبادی در سوم بهمن ۱۳۵۴ در شهرستان نجف آباد اصفهان به دنیا آمد. او علاوه بر شعر در خوشنویسی نیز دستی دارد و دارای مدرک ممتاز است. وی هم اکنون دانشجوی ارشد ادبیات است . «چهره‌ات را پيمبری باید» و «دعوتنامه» از آثار اوست.

کتاب های مریم کرباسی

خبرهای خوب