کبری موسوی قهفرخی

کبری موسوی قهفرخی

كبري موسوي قهفرخي متولد 15 شهریور 1359 در فرخشهر استان چهارمحال و بختياري می باشد.
موسوی قهفرخی کارشناسی علوم سیاسی خود را از دانشگاه تهران  اخذ کرد و در حال حاضر دانشجوی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی است. از او کتابهایی به صورت مجموعه غزل و سه گانی به چاپ رسیده است. اشعار وی غالبا سرشار از مضامین عاشقانه و عناصر سنتی است. در اشعار کبری موسوی قهفرخی زندگی و زیبایی با زبانی ساده و محکم در هم آمیخته و  از تکلفات زبانی پرهیز شده است .

کتاب های کبری موسوی قهفرخی

بوسه مکتوب


عشق سالگی


شبدر چهارپر


غروب پا به ماه