رضا یزدانی

رضا یزدانی

رضا یزدانی در ٢٨ مرداد ١٣٧٢ در قم متولد شد. او سرودن را از سال ۸۹ شروع کرد و توانست در جشنواره‌های مختلفی مانند جشنوارۀ شعر جوان سوره کسب عنوان کند. او همچنین دبیری چند جشنوارۀ ملی و استانی را برعهده داشته است. وی لیسانس خود را از دانشگاه تهران (واحد قم) اخذ کرد. او با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها همکاری دارد و در زمینۀ نویسندگی نیز فعالیت می‌کند. یزدانی توفیق شعرخوانی در محضر رهبر معظم انقلاب را دارد. «حاشا» و «حجرۀ شمارۀ دو» از آثار اوست.

کتاب های رضا یزدانی

حجره شماره دو


حاشا