نیلوفر بختیاری

نیلوفر بختیاری

نیلوفر بختیاری متولد سال 1369 در تهران میباشد. بختیاری اولین کتاب شعر خود را که مجموعه ای از غزل و ترانه می باشد تحت عنوان «آیینه کاری سکوت» در سال 96 توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر کرد.

کتاب های نیلوفر بختیاری

آیینه کاری سکوت