محمدحسین انصاری نژاد

محمدحسین انصاری نژاد

محمدحسین انصاری نژاد متولد سال 1355، دارای لیسانس حوزوی می باشد. وی دبیر علمی کنگره سراسری شعر پاسدار ۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶، کسب عنوان کتاب برتر سپاه در سالهای ۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵، یرگزیده های سراسری شعر اشراق هنر آسمانی اندیشه مطهر، سه بار شعر خوانی محضر مقام معظم رهبری، داور کنگره های شعر پایداری در استان بوشهر و استان یزد، داور کنگره های شعر شاهچراغ ، نماز ، توحیدی ،در استانهای فارس ، یزد می باشد.

 

 

کتاب های محمدحسین انصاری نژاد

بیدهای بی مجنون