موسی عصمتی

موسی عصمتی

موسی عصمتی  ‌متولد سال 1353سرخس، در روستای معدن آق دربند است. در ۱۲ سالگی بر اثر بیماری مننژیت حدودا ۴ سال به علت پیگیری امور درمان  ترک تحصیل کرد  بالاخره به توصیه ی خانواده تصمیم به ادامه ی تحصیل  در مدارس نابینایان گرفت در آموزشگاه نابینایان شهید محبی تهران و امید نابینایان درس خواند  و در دانشگاه بیرجند رشته ی زبان و ادبیات فارسی را پی گرفت تا کارشناسی ارشد ادامه داد و هم اکنون  دبیر ادبیات دانش آموزان دبیرستان نابینایان در شهر مشهد است.

کتاب های موسی عصمتی

بی چشمداشت