محمدمهدی خانمحمدی

محمدمهدی خانمحمدی

محمدمهدی خانمحمدی در ۲۹ شهریور ۱۳۷۱ در تهران متولد شد. وی از دورۀ دبیرستان به سرودن شعر پرداخت. خانمحمدی فارغ‌التحصیل کارشناسی حقوق از دانشگاه قم و هم‌اکنون دانشجوی کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی است. وی همزمان با تحصیل در دانشگاه به دروس حوزوی نیز روی آورد. او از محضر اساتید مجاهدی، حسینی و لیله‌کوهی بهره برده است و در حال حاضر ساکن قم است. مجموعۀ «هیاهو» تنها اثر منتشر شده از اوست.

کتاب های محمدمهدی خانمحمدی

هیاهو