حسین قربانزاده

حسین قربانزاده

حسین قربانزاده متولد سال 1352 اردبیل می باشد. وی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته‌ی ادبیات فارسی و  مربی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. او 20 سال است که به بچه‌ها داستان‌نویسی آموزش می‌دهد و از این رو تجربه نوشتن برای این گروه سنی را دارد.

کتاب های حسین قربانزاده

روی سیم تار