عباسعلی سپاهی یونسی

عباسعلی سپاهی یونسی

عباسعلی سپاهی یونسی در سال 1354 در روستای یونس متولد شد که نزدیک شهر گناباد قرار دارد. او تاکنون اشعار زیادی سروده و کتاب های بسیاری چاپ کرده است که اسم بعضی کتاب هایش، راه رفتن زیر باران، روستای من و 9 سالگی مبارک، جبهه در یک آلبوم، همای رحمت، صبح صادق، با لبخندهایت آشنا هستم، صبح و سیب است، که این دو کتاب آخر در جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزیده شده است.

کتاب های عباسعلی سپاهی یونسی

باز هم که دیر آمدی