ماری سابین روژه

ماری سابین روژه

ماری-سابین روژه (متولد 19 سپتامبر 1957 ، بوردو) نویسنده فرانسوی است. ماری-سابین روژه که برای اولین بار در سال 1989 در ادبیات جوانان منتشر شد، از آنجا که در ثبت های بسیار متنوع، کتاب های تصویری و کتاب های داستان برای کودکان، رمان ها برای بزرگسالان و نوجوانان، داستان کوتاه برای بزرگسالان و اخیراً همکاری، با سناریوهایی برای سینما، با ژان بکر نوشتن را متوقف نکرده است. طی چند سال گذشته، او عمدتا خوانندگان بزرگسال را هدف قرار داده است، در حالی که همچنان به نوشتن کتاب های تصویری برای خوانندگان بسیار جوان ادامه می دهد.

کتاب های ماری سابین روژه

کله پوک