اللهیار خلعتبری

اللهیار خلعتبری

الله‌یار خلعتبری متولد سال 1326، استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده ایرانی است. الله‌یار خلعتبری در سال ۱۳۲۶ش. در شهرستان قزوین دیده به جهان گشود. وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال ۱۳۴۳ش. در شهرستان شهسوار موفق به اخذ دیپلم گردید. ایشان تحصیلات کارشناسی خود را در رشته فلسفه اسلامی (معقول) دردانشگاه تهران به پایان برد و پس از آن برای ادامه تحصیل راهی اروپا شد و به فرانسه رفت و از دانشگاه سوربن مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته تاریخ فلسفه به سال ۱۳۵۱ش. دریافت کرد و در همان دانشگاه برای تحصیلات دکتری در رشته تاریخ اقدام کرد و در نهایت سال ۱۳۵۵ش. موفق به اخذ مدرک دکتری شد.
او از نوادگان محمد ولی خان تنکابنی معروف به سپهدار تنکابنی یا سپهدار اعظم است.

کتاب های اللهیار خلعتبری