نیلوفر میرمحمدی

نیلوفر میرمحمدی

نیلوفر میرمحمدی متولد ١٠ مهر ١٣٤٨ تهران است. او فوق لیسانس رشته باستان شناسی از دانشکده تربیت مدرس در سال ١٣٨٠ می باشد و عضو انجمن تصویرگران کتاب کودک تهران است.


کتاب های نیلوفر میرمحمدی