آنجلا رویستون

آنجلا رویستون

آنجلا رویستون متولد سال 1945 ، نویسنده كتابهای آموزشی كودكان است. کتابهای وی شامل کتابهایی در مورد فضا ، علوم ، جغرافیا ، تاریخ ، علوم اجتماعی و ... است. آنجلا مرتباً به مدارس مراجعه می کند تا بفهمد بچه ها در کلاس چه چیزهایی می آموزند و در این بازدیدها درباره بسیاری از عاوین کتابهای خود با کودکان صحبت می کند.

کتاب های آنجلا رویستون

چرا عطسه می کنم؟


چرا دندان درد می گیرم


چرا چشمهایم می خارد؟


چرا بدن من بو می دهد؟


بیماری های غیر مسری 1


بیماری های غیر مسری 2


بازیافت