آرش اله وردی

آرش اله وردی

آرش اله وردی متولد سال 1362، شاعر معاصر می باشد. مجموعه شعرهای منتشر شده از وی: «خدای مهربان باقی‌ست»، «تسخیر»، «کتابِ خون» است.

کتاب های آرش اله وردی