کریستین تورسنس

کریستین تورسنس

کریستین تورسنس یک معلم کلاس 5 و 6 سابق است که به همراه همسرش، پسر و دخترش و دو سگ لوس در شمال غربی اقیانوس آرام زندگی می کند. او شکلات تلخ، قهوه غلیظ و داستان های ترسناک را دوست دارد که او را تا آخر شب ادامه می دهند.

کتاب های کریستین تورسنس

درخت نفرین شده