محمود درگاهی

محمود درگاهی

محمود درگاهی (متولد ۱۳۳۶، زنجان) نویسنده ایرانی و استاد گروه ادبیات فارسی دانشگاه زنجان است. او دکترای ادبیات فارسی را در سال ۱۳۷۱ با ارائه رساله‌ای تحت عنوان «دیدگاه‌های نقد ادبی در ایران» به راهنمایی عبدالحسین زرین‌کوب از دانشگاه تهران دریافت کرد.

کتاب های محمود درگاهی

آیات مثنوی