اکبر خوشزاد

اکبر خوشزاد

اکبر خوش زاد متولد سال 1341 در انزلی است و داراى مدرک فوق لیسانس رشته تاریخ از دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه پیام نور است.

کتاب های اکبر خوشزاد

خاطرات سیدمصطفی هاشمی طبا


سید جعفر شهیدی


سید غلامرضا سعیدی