رها زادمهر

رها زادمهر

رها زادمهر متولد سال 1350 ، نویسنده ی کتاب های کودک می باشد.

کتاب های رها زادمهر

اتل متل این پسرک


اتل متل یه نی نی


این کیه و چه شکلیه؟


ستاره آی ستاره


اتل متل یه اردک


خورشید خانم بیداره


اتل متل قاقالی


نی نی چه مهربونه