مرتضی قرایی گرکانی

مرتضی قرایی گرکانی

مرتضی قرایی گرکانی متولد سال 1337، دارای کارداني رشته عمران (اسکلتهاي فلزي)، مجتمع عالي تکنولوژي انقلاب. کارشناسي رشته الاهيات(گرايش فلسفه وکلام اسلامي)،دانشکده الاهيات دانشگاه تهران. کارشناسي ارشد :رشته الاهيات (گرايش فلسفه وحکمت اسلامي)، دانشگاه تر بيت مدرس. و دکتری(Ph.D.) ،رشته فلسفه غرب، دانشگاه علامه طباطبايي می باشد.

 

کتاب های مرتضی قرایی گرکانی

راسل و مسئله معرفت