ترنس وارد

ترنس وارد

ترنس وارد در بولدر کلرادو متولد شد و در ایران بزرگ شد. نویسنده کتاب جستجوی حسن: سفری به قلب ایران، وی همچنین تهیه کننده مستند و مشاور بین فرهنگی است. او زمان خود را بین فلورانس، ایتالیا و نیویورک تقسیم می کند.

کتاب های ترنس وارد

در جستجوی حسن